สูงสุด
  • head_bg (3)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ทีมงาน R&D

about (2)

บริษัทของเราดำเนินการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปรับปรุงระบบการจัดการและกลไกของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เร่งนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

บริษัทของเรามีทีม R&D 30 คน รวมถึงช่างเทคนิค R&D ระดับปริญญาเอก 9 คน และบุคลากร R&D ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 21 คนเรายังพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตที่เป็นพันธมิตร มีส่วนร่วมในเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงตามความต้องการของตลาดสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัสดุ ข้อมูลจำเพาะ เทคโนโลยี pac kaging เป็นต้น

บริษัทของเราวางแผนที่จะเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับทีม R&D ในอีก 5 ปีข้างหน้าเราพร้อมที่จะขยายจำนวนที่มีอยู่ 30 ถึง 60 คน;พร้อมที่จะตระหนักถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ในที่สุด